ابراهیم شهروزیان

درباره من

دکتر ابراهیم شهروزیان
image

استادیار گروه آموزشی علوم پایه @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

...

محقق گوگل

Citation

17

h-index

3

i10-index

0

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1385

دکتری عمومی

فردوسی مشهد

1385-1389

دکتری تخصصی

تهران

تجارب

1393

مشاور انجمن علمی دانشجویی آموزشکده دامپزشکی

1395-1397

مشاور انجمن علمی دانشجویی دانشکده دامپزشکی

دانشگاه سمنان

در این دوره با همت اعضای انجمن علمی و مسئولین محترم موفق به برگزاری دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران در دانشگاه سمنان شدیم

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

ارزیابی مسمومیت

آنتی دوت تراپی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
The Modulatory Effects of Pentoxifylline in Biochemical Changes Induced By 17α-Ethinyl Estradiol in the Rat Model
Iranian Journal of Toxicology(2018)
8812519100, ^ابراهیم شهروزیان*, ^محمود احمدی همدانی, ^سعیده نعیمی
Frequency of Canine Parvovirus type-2 variants by PCR in enteric and healthy dogs and genotyping of variants by Restriction Enzyme (RE) mapping by DdeI endonuclease based on partial VP-2 gene sequence
MOLECULAR GENETICS MICROBIOLOGY AND VIROLOGY(2018)
9012519013, ^حمید استاجی*, ^ابراهیم شهروزیان
Distribution of Antibiotic Resistance Genes among the Phylogroups of Escherichia coli in Diarrheic Calves and Chickens Affected by Colibacillosis in Tehran, Iran
Archives of Razi Institute(2018)
^حمید استاجی*, Alfreda Tonelli, تقی زهرایی صالحی, ^علی مهدوی, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^سارا مهدی زاده مود, ^مرتضی کیوانلو, ^محمود احمدی همدانی, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, ایرج اشرافی تامای, الهام عاطفی تبار
The Role of TNF-α in Aflatoxin B-1 Induced Hepatic Toxicity in Isolated Perfused Rat Liver Model
acta medica iranica(2017)
محمد کاظم کوهی, محمود قاضی خوانساری, فرزاد حیاتی, ^حمید استاجی, ^مرتضی کیوانلو, ^ابراهیم شهروزیان*
Effects of short-term repeated fasting on anesthesia: an experimental animal study
Comparative clinical pathology(2017)
^ابراهیم شهروزیان, 9411818003, فرزاد حیاتی, صالحه اصغری*
اثرات سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر برخی فراسنجه های هماتولوژی بیوشیمایی و ایمنولوژیکی در مدل جوجه
کومش(2017)
^علی مهدوی, مرتضی صابری, غلامعلی جلودار, ^ابراهیم شهروزیان*
تاثیرات مواجهه مزمن استات سرب بر واکنش به تحریکات دردناک در موش سوری
مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد(2016)
محمد کاظم کوهی, گودرز صادقی هشجیتن, علی رسولی, زکیه خرمی, ^ابراهیم شهروزیان*
The Comparison of protective effects of pentoxifylline, Silybum marianum dried extract and Artichoke leaf dried extract in ketoprofen-induced liver and kidney damages
سیزدهمین کنگره سم شناسی ایران(2015-05-12)
^ابراهیم شهروزیان, ^محمود احمدی همدانی, امید سفر بنیس, 9211511028
راهنمای سم شناسی و مسمومیت دام های کوچک
(2016-03-15)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
حیوانات آزمایشگاهی   (24 بار دانلود)
رشته : کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی , گرایش : دامپزشکی
سم شناسی   (25 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی
سم شناسی   (25 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی , گرایش : علوم آزمایشگاهی
انگل حیوانات آزمایشگاهی   (23 بار دانلود)
رشته : انگل شناسی , گرایش : انگل شناسی
مسمومیت های دام   (25 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی
آمار حیاتی   (25 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی , گرایش : علوم آزمایشگاهی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی علوم پایه، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
shahroozian@semnan.ac.ir
(+98)2331533616

فرم تماس