ابراهیم شهروزیان

درباره من

دکتر ابراهیم شهروزیان
image

استادیار گروه آموزشی علوم پایه @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

...

محقق گوگل

(1400/9/3)

استنادات

37

h-index

4

i10-index

1

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

(1400/9/1)

استنادات

20

مقالات

12

h-index

3

مؤلفین همکار

39

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1385

دکتری عمومی

فردوسی مشهد

1385-1389

دکتری تخصصی

تهران

تجارب

1393

مشاور انجمن علمی دانشجویی آموزشکده دامپزشکی

1395-1397

مشاور انجمن علمی دانشجویی دانشکده دامپزشکی

دانشگاه سمنان

در این دوره با همت اعضای انجمن علمی و مسئولین محترم موفق به برگزاری دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران در دانشگاه سمنان شدیم

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

ارزیابی مسمومیت

آنتی دوت تراپی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Combination therapy of the granulocyte colony stimulating factor and intravenous lipid emulsion protect the hippocampus after global ischemia in rat: focusing on CA1 region
METABOLIC BRAIN DISEASE(2020)
بابک رسولی, لعیا قهاری*, منوچهر صفری, ^ابراهیم شهروزیان, ^سعیده نعیمی
بررسی تاثیر فلوفنامیک اسید به عنوان مهارکننده کانکسین بر روی ترمیم زخم های دیابتی
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2020)
8911519020, ^سید جواد احمدپناهی*, ^ابراهیم شهروزیان, فرزاد حیاتی, ^سحر غفاری خلیق
گزارش وقوع مسمومیت حاد با ارزن در یک گله گوسفند واقع در خراسان جنوبی، یافته های بالینی و آزمایشگاهی
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2019)
^مرتضی کیوانلو*, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمود احمدی همدانی
The Modulatory Effects of Pentoxifylline in Biochemical Changes Induced By 17α-Ethinyl Estradiol in the Rat Model
Iranian Journal of Toxicology(2018)
8812519100, ^ابراهیم شهروزیان*, ^محمود احمدی همدانی, ^سعیده نعیمی
Frequency of Canine Parvovirus type-2 variants by PCR in enteric and healthy dogs and genotyping of variants by Restriction Enzyme (RE) mapping by DdeI endonuclease based on partial VP-2 gene sequence
MOLECULAR GENETICS MICROBIOLOGY AND VIROLOGY(2018)
9012519013, ^حمید استاجی*, ^ابراهیم شهروزیان
Distribution of Antibiotic Resistance Genes among the Phylogroups of Escherichia coli in Diarrheic Calves and Chickens Affected by Colibacillosis in Tehran, Iran
Archives of Razi Institute(2018)
^حمید استاجی*, Alfreda Tonelli, تقی زهرایی صالحی, ^علی مهدوی, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^سارا مهدی زاده مود, ^مرتضی کیوانلو, ^محمود احمدی همدانی, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, ایرج اشرافی تامای, الهام عاطفی تبار
The Role of TNF-α in Aflatoxin B-1 Induced Hepatic Toxicity in Isolated Perfused Rat Liver Model
acta medica iranica(2017)
محمد کاظم کوهی, محمود قاضی خوانساری, فرزاد حیاتی, ^حمید استاجی, ^مرتضی کیوانلو, ^ابراهیم شهروزیان*
Effects of short-term repeated fasting on anesthesia: an experimental animal study
Comparative clinical pathology(2017)
^ابراهیم شهروزیان, 9411818003, فرزاد حیاتی, صالحه اصغری*
Sebaceous adenocarcinoma in a Hamster (Mesocricetus auratus)
Online Journal of Veterinary Research(2017)
امین حسین امینی, فرزاد حیاتی*, فاطمه نمازی, ^ابراهیم شهروزیان
Sebaceous adenocarcinoma in a Hamster (Mesocricetus auratus)
Online Journal of Veterinary Research(2017)
امین حسین امینی, فرزاد حیاتی*, فاطمه نمازی, ^ابراهیم شهروزیان
اثرات سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر برخی فراسنجه های هماتولوژی بیوشیمایی و ایمنولوژیکی در مدل جوجه
کومش(2017)
^علی مهدوی, مرتضی صابری, غلامعلی جلودار, ^ابراهیم شهروزیان*
تاثیرات مواجهه مزمن استات سرب بر واکنش به تحریکات دردناک در موش سوری
مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد(2016)
محمد کاظم کوهی, گودرز صادقی هشجیتن, علی رسولی, زکیه خرمی, ^ابراهیم شهروزیان*
The Comparison of protective effects of pentoxifylline, Silybum marianum dried extract and Artichoke leaf dried extract in ketoprofen-induced liver and kidney damages
سیزدهمین کنگره سم شناسی ایران(2015-05-12)
^ابراهیم شهروزیان, ^محمود احمدی همدانی, امید سفر بنیس, 9211511028
مطالعه مقطعي دلايل انگلي حذف كبد و ريه گاو هاي كشتار شده در كشتارگاه سمنان
افاق حسن(تاریخ دفاع: 1399/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
راهنمای سم شناسی و مسمومیت دام های کوچک
راهنمای سم شناسی و مسمومیت دام های کوچک

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
آزمون فرضیه   (263 بار دانلود)
نمونه گیری و برآورد   (260 بار دانلود)
فایل صوتی همستر   (236 بار دانلود)
فایل صوتی خوکچه هندی- آزمایشگاه   (234 بار دانلود)
فایل صوتی خوکچه هندی   (231 بار دانلود)
توزیع نرمال یک و دو   (272 بار دانلود)
آزمایشگاه سم شناسی- محاسبه دوز کشنده   (282 بار دانلود)
فایل صوتی آزمایشگاه خرگوش   (221 بار دانلود)
فایل صوتی خرگوش آزمایشگاهی یک و دو   (256 بار دانلود)
اصول سم شناسی قسمت سوم   (282 بار دانلود)
اصول سم شناسی قسمت دوم   (316 بار دانلود)
احتمالات قسمت دوم، توزیع دوجمله ای و پوواسون   (293 بار دانلود)
احتمالات قسمت اول   (233 بار دانلود)
اصول سم شناسی قسمت اول   (322 بار دانلود)
فایل صوتی آزمایشگاه - موش   (246 بار دانلود)
توکسیکوکینتیک-2   (309 بار دانلود)
توکسیکوکینتیک- 1   (328 بار دانلود)
آزمایشگاه سم شناسی -6   (255 بار دانلود)
توصیف عددی نتیجه مشاهدات-شاخص پراکندگی   (257 بار دانلود)
آزمایشگاه سم شناسی -5   (290 بار دانلود)
آزمایشگاه سم شناسی سه و چهار   (282 بار دانلود)
فیلم آموزشی -5   (256 بار دانلود)
توصیف عددی نتیجه مشاهدات   (250 بار دانلود)
فیلم آموزشی -4   (246 بار دانلود)
فیلم آموزشی -3   (291 بار دانلود)
آزمایشگاه سم شناسی یک و دو   (302 بار دانلود)
فیلم اموزشی-2   (248 بار دانلود)
فیلم اموزشی-1   (249 بار دانلود)
نمودارها   (280 بار دانلود)
فایل صوتی آزمایشگاه - رت   (262 بار دانلود)
توزیع فراوانی   (275 بار دانلود)
تعریف آمار و انواع داده ها   (295 بار دانلود)
سم شناسی تشخیصی-4   (277 بار دانلود)
سم شناسی تشخیصی-3   (272 بار دانلود)
فایل صوتی موش کوچک آزمایشگاهی یک و دو   (283 بار دانلود)
فایل صوتی قسمت دوم رت آزمایشگاهی   (269 بار دانلود)
دانشجویان محترم با سلام و عرض ادب، فایل صوتی در داخل پاورپوینت در هر اسلاید اورده شده است. باتشکر فراوان
سم شناسی تشخیصی-2   (273 بار دانلود)
سم شناسی تشخیصی-1   (351 بار دانلود)
فایل صوتی قسمت اول رت آزمایشگاهی   (326 بار دانلود)
خرگوش 1-2-3   (285 بار دانلود)
همستر   (353 بار دانلود)
خوکچه هندی 1-2   (242 بار دانلود)
موش کوچک آزمایشگاهی 1-2-3   (249 بار دانلود)
رت آزمایشگاهی 1،2 و 3   (280 بار دانلود)
مدیریت مسمومیت -3   (261 بار دانلود)
مدیریت مسمومیت-1   (293 بار دانلود)
مدیریت مسمومیت - 2   (274 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
حیوانات آزمایشگاهی   (267 بار دانلود)
رشته : کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی , گرایش : دامپزشکی
سم شناسی   (252 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی
سم شناسی   (295 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی , گرایش : علوم آزمایشگاهی
انگل حیوانات آزمایشگاهی   (243 بار دانلود)
رشته : انگل شناسی , گرایش : انگل شناسی
مسمومیت های دام   (230 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی
آمار حیاتی   (264 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی , گرایش : علوم آزمایشگاهی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی علوم پایه، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
shahroozian@semnan.ac.ir
(+98)2331533616

فرم تماس